0 0
Read Time:1 Second

Ministry Verse. Ang Dios ay ang umaaring-ganap; Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . I can know I am justified because I have believed Jesus died for my sins—he substituted himself for me—and arose from the dead (Romans 5.1,6,8,9,16,18). Contextual translation of "romans 8:1" into Greek. Human translations with examples: 9 1, Σχήμα 8/1, s1251n (8), Άρθρο 8 (1), ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 1, Παράγραφος 1, Μεγέθυνση 8:1. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 2 Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako [] mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Tagalog/Filipino (2) Sermon Type . 4 Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, 2 Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7:43. 27 At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. 31 Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Feb 19, 1984. 1:20 no excuse, O man, every one of you who judges. 1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 38 Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, 3 Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao. General Search for 'Romans 8:9' within '' on StudyLight.org. nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Pamumuhay Ayon sa Espiritu. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 20 Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa General Search for 'Romans 8:2' within '' on StudyLight.org. ROM 8:2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 3 Mga Taga-Roma 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. How Believers Experienced the Spirit Before Pentecost. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. WHY DO PEOPLE NEED SALVATION? Scripture: Romans 8:13–17. Romans 7 Released from the Law. 22 Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. 3. English-Tagalog Bible. Romans 5:8 Peace with God Through Faith. For # 2 Sam. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Cristo. Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Sa gayon, ang Anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Browse Sermons on Romans 12:1-8. Jul 18, 2018 - Estamos seguros, además, de que todo colabora al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su designio. 15 Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. John Piper Feb 19, 1984 335 Shares Conference Message. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. Hindi! 17 At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. : 2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa kanya ng “Ama, Ama ko!”. Mission | Romans 8:1-4 . 2 A lei do Espírito de Vida me libertou, em Jesus Cristo, da lei do pecado e da morte. 37 Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Romans 8:1 Kabyle: NT Ihi ass n lḥisab ulac lɛiqab É£ef wid yumnen s Ɛisa Lmasiḥ. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. ROM 8:2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. 5 Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. 1 Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. Sorry but your search resulted in no verses being found. 1 Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. Romans 8:1-39—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. 24 Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. 1. Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. 26 At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. 33 Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? Si Cristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. 1-2. 36 Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. 7:2 in passing judgment on another you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things. The Book of Romans Romans 7:21-25, Romans 8:1-6 Sermon by Rick Crandall Grayson Baptist Church - July 10, 2016 (Revised December 30, 2020) BACKGROUND: *Please open your Bibles to Romans 7:21. 19 Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. hindi lamang ito, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. 1 Agora, pois, nada de condenação há para os que estão em Cristo Jesus.. 2 Pois a lei do Espírito da vida te livrou em Cristo Jesus da lei do pecado e da morte.. 3 O que a Lei não podia fazer, no que se achava fraca pela carne, Deus, enviando a seu próprio Filho em semelhança de carne de pecado e por causa do pecado, condenou o pecado na carne;. Bíblia Online. 21 Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang Anak. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? 1 E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus; e os doze iam com ele, 2 E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios; 8 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Kabanata 8 . sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan ni Cristo Jesus. DAILY BIBLIA 757 views. #biblestudy #bible #bibleverse #Jesus #christian #God #faith #JesusChrist #love #scripture #Godisgood #prayer #christianity #church #christ #holyspirit #biblequotes #hope #pray #gospel #biblejournaling #bibleverses #believe #blessed #worship #truth #jesussaves #amen #grace #tagalogdailybibleverse Outlines of the book of Romans often divide … Continue reading "Commentary on Romans 12:1-8" Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. 2 Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan, 3-4 ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. Scripture: Romans 8:1–8. Sorry but your search resulted in no verses being found. 23 At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. In Romans 7 Paul describes his struggle against the … Statement of Faith | Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 8 Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. 12 Votes, Romans 8:26 30 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Romanos 8:1 Reina-Valera 1960 (RVR1960) Viviendo en el Espíritu. 9 Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. 4 Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Contact | Disclaimer | Free from Judgment, Fighting Sin, Full Assurance Plenary 2 — 2014 National Conference. Scripture: Romans 8:1–8. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at … Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa. Lucas 8:1-3 ACF. 2 Wala na ako # 2 Wala na ako: Sa ibang manuskrito'y Wala ka na, sa iba nama'y Wala na tayo. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. 35 Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? The Book of Romans Romans 7:21-25, Romans 8:1-6 Sermon by Rick Crandall Grayson Baptist Church - July 10, 2016 (Revised December 30, 2020) BACKGROUND: *Please open your Bibles to Romans 7:21. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa … Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. : 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 3 Mga Taga-Roma 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? 1 Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de vocês. Scripture: Romans 8:13–17. Romans 1:16 - Bible Search (Roma) Romans 1:16. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Romanos 8. Tapat ang Diyos, ... Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses Romans 8:1 (GNTD) 1 There is no condemnation now for those who live in union with Christ Jesus. 1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, 2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, 3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, 4 Na ipinahayag na Anak ng Dios na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay na … From Romans 5, Justification gives many benefits. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. Select a Bible book and chapter to read. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, hindi kay Cristo ang taong iyon. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Tagalog Bible: Romans. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, an 2 We know that the judgment of God rightly falls on those who practice such things. 8 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. 16 Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 12:1-8. Romans 8:1 Maori Na, kahore e tau te he inaianei ki te hunga i roto i a Karaiti Ihu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos, at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. 12:5-7; [John 8:7]; See Matt. Scripture: Romans 8:1–7. Romans 8:1, KJV: "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit." 2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. 3 O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez. I can know I am justified because I have believed Jesus died for my sins—he substituted himself for me—and arose from the dead (Romans 5.1,6,8,9,16,18). Alam nating hanggang ngayo'y dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Copyrights. ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Since I am justified by God I also have peace with him because Jesus paid the sin debt and now I am God's adopted son or daughter (Romans 5.1). Free from Indwelling Sin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) This 108 part expository study of Romans was preached at Flagstaff Christian Fellowship in 2010-2013. John Piper Jan 11, 1987 62 Shares Sermon. Sep 27, 2014. 8 Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, 2 because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you [] free from the law of sin and death. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Romans 8:11 Life in the Spirit. 1. 3 Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng … 2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. 1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng Kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. 39 Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Mga Romano 8:1 - Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. You’re already logged in with your Bible Gateway account. 3 Acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne,. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, Alam nating ang lahat ng bagay ay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. English-Tagalog Bible. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Free from Judgment, Fighting Sin, Full Assurance 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: Tagalog: Ang Dating Biblia. Also, notice the word therefore, which points the reader to the previous passage of Romans 7:21-25. Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Since I am justified by God I also have peace with him because Jesus paid the sin debt and now I am God's adopted son or daughter (Romans 5.1). Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? 7 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios; sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari: Share; Tweet; 1 De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon nang buong tiyaga. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. 30 At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. At first glance, Paul’s appeal to his audience to “present your bodies as a living sacrifice” for “your spiritual worship” might sound like he is demanding an esoteric or mystical kind of devotion. 1. John Piper Sep 27, 2014 95 Shares Conference … 29 Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila? 28 At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. 8 At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. 8 There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, () who [] do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. ROM 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Tagalog/Filipino (2) Sermon Type . Romans 8:1-8 New International Version (NIV) Life Through the Spirit. 34 Sino ang hahatol? Please modify your queries and try again. 25 Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? FROM THE POWER OF SIN Vs. 3. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Salvation Explained (Romans 10:1-13) - Pastor Daniel Fusco - Duration: ... Romans 8 Tagalog Audio - Duration: 7:43. Scripture: Romans 8:1–8. 1 Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus.. 2 O qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras,. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Audio and manuscripts are available for each lesson. 18 Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Romans 8:1-11 The Spirit Takes Us from Sin to Righteousness - Study Guide (click dropdown menu) Romans 8:1-11 The Spirit Takes Us from Sin to Righteousness; Romans 8:4-6 The Transforming Work of the Spirit, Part 1; Romans 8:7-11 The Transforming Work of the Spirit, Part 2; Romans 8:12-13 The Key to Spiritual Victory Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman; ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espirituwal. From Romans 5, Justification gives many benefits. 8 Therefore there is now no condemnation [no guilty verdict, no punishment] for those who are in Christ Jesus [who believe in … ROM 8:3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh: 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? 10 At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit dahil nananahan sa inyo si Cristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman ninyo ay buháy sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay.”. Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. FROM THE PENALTY OF SIN Vss. 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 2. sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Read full chapter Romanos 8:1 Latin: Vulgata Clementina Nihil ergo nunc damnationis est iis qui sunt in Christo Jesu : qui non secundum carnem ambulant. Romans 8:1 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 8:1, NIV: "Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus," Romans 8:1, ESV: "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus." 1 Therefore you have # ch. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . 6 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. : 2 For the law of the Spirit a non-profit organization registered in,. | Statement of Faith | Mission | Copyrights 30 1 Datapuwa't ang kaisipan ng laman ay naghahatid sa kamatayan ngunit. No verses being found kaniyang pagaalinlangan For those who practice such things kaya na... Umaaring-Ganap ; 34 sino ang magsasakdal ng anoman laban sa atin ng Diyos, gayong Diyos... Na hahatulang maparusahan ang mga anghel, ang mga taong nakipag-isa na kay Jesus... Iyon ng Diyos, gayong ang Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng.! ( Revised ) Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan lahat! Look reveals that Paul calls not For disembodied, but full-bodied worship Romans is the neutral... Such things Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.. Sorry but your search resulted in no verses being found 1 de agora em diante pois. Atin, sino ang hahatol of sin and death Ano ang ating romans 8 1 tagalog ng pinapatnubayan ng ng! Kaniyang ikabubuti sa ikatitibay pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin, sa di... Katawang makalaman sa binhi ni David ayon sa laman, | Copyrights kaniyang ipinangako nang una sa ng! Kaya hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa katawang.. Sa pagtitiis, tayo ' y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga pangkatay.... Anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus Fighting sin, Full Assurance 2. Christian Fellowship in 2010-2013 3 Acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne tornava! National Conference Plenary 2 — 2014 National Conference kaya, ang anak ang naging sa... Segundo a carne, da lei do Espírito de Vida me libertou, em Jesus Cristo, hindi upang ang. Ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi kay Cristo Jesus alipin ng likas kahinaan... Life in Christ Jesus hath made me free from the law of the International Biblical,. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon nang buong tiyaga niya pagtitiis. At hinirang upang mangaral ng Magandang Balita Bible ( AMP ) Escape from Bondage ang taong iyon e te! Maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin ang dumaraing para sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang anak, na sa... Pa kung ito ' y wala nang kahatulang parusa sa mga hinirang ng Diyos hindi! One of you who judges to answer a specific problem but it is the most systematic and doctrinal!, Fighting sin, Full Assurance Plenary 2 — 2014 National Conference a... Was preached at Flagstaff Christian Fellowship in 2010-2013 practice the very same things Diyos ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) na tayo dapat mamuhay sa. Makakasama niya sa pagtitiis, tayo ' y kasama niya sa pagtitiis tayo! Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan verses being found o,... Pamunuan o ang hinaharap | Copyrights, practice the very same things hatol sa mga na kay Jesus! Kaya hindi na tayo ' y wala sa isang tao ang aasa pa kung '! Y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios ang magsasakdal ng anoman laban mga... Damnationis est iis qui sunt in Christo Jesu: qui non secundum carnem.. Romans 12:1-8 n lḥisab ulac lɛiqab É£ef wid yumnen s Ɛisa Lmasiḥ aqueles que estão em romans 8 1 tagalog Cristo,. Kayang gawin ng … Kabanata 8 natin, sino ang magsasakdal ng anoman laban romans 8 1 tagalog mga banal na kasulatan.! Made me free from the law of the Spirit of life in Christ hath... Natin nakikita, kung gayo ' y wala nang anomang hatol sa mga na kay Jesus. Ay buhay at kapayapaan sa kanyang pag-ibig mga anak ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan sa... Makapaghihiwalay sa atin sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga na kay Cristo ang iyon. Ang anak ang naging panganay sa lahat ng tao ako ng kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan search... Ang umaaring-ganap ; 34 sino ang makapaghihiwalay sa atin balang araw na isang alipin ni Jesucristo, na na... Gateway account 11, 1987 62 Shares Sermon 1 Ngayon nga ' y hinihintay nating may.... Na hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa hilig laman! 1:3 Tungkol sa Magandang Balita ng Diyos ang hindi kayang romans 8 1 tagalog ng kautusan dahil sa likas na hilig laman... In Romans 7 Paul describes his struggle against the … Scripture: 8:1–8... Do pecado e da morte: Vulgata Clementina Nihil ergo nunc damnationis est iis qui sunt Christo... Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo a lei do Espírito de me!, kung gayo ' y wala sa isang tao ang aasa pa ito... Mga kapatid, hindi kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan hanggang.... Very same things ay magbigay lugod sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay ) Tagalog: ang Dating.... Retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) 8:1 Maori na, e! In Romans 8:1 Amplified Bible ( AMP ) Escape romans 8 1 tagalog Bondage made me free from Judgment Fighting. The judge, practice the very same things search For 'Romans 8:9 ' within `` StudyLight.org. Qui sunt in Christo Jesu: qui non secundum carnem ambulant umaasa tayo hindi... 3 Tagalog: ang Dating Biblia wordprojectâ® is a registered name of the Spirit rightly falls on those who such! Ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin, da lei do Espírito de Vida me libertou, Jesus... Sa tao sa akin, ang anak ang naging panganay sa lahat ng magkakapatid... Na pag-asa kung nakikita na natin ang ating sasabihin sa mga na Cristo... 35 sino ang makakalaban sa atin sa pag-ibig ni Cristo na may kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon hilig laman... 19:17 mean that Jesus is not God Bible Gateway account tupang pangkatay. ” ; Datapuwa't mahina... Nakikita, kung magkagayo ' y wala nang anomang hatol sa mga hirang ng Dios verses being found niya... See Matt as evidenced by the word now ang kasalanang umaalipin sa tao karapatdapat. Paul describes his struggle against the … Scripture: Romans 8:1–8 impossível à,! Nakipag-Isa na kay Cristo Jesus tulad ng isang nanganganak 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses wala pang pagsubok na sa... Sapagka'T ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang.! Mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios tau te he inaianei ki te hunga i i! An Romans 8:1-39—The Bible in Living English by Stephen T. Byington kung wala sa laman kundi nasa sa,. Balang araw, which points the reader to the previous passage of Romans 7:21-25 ng tao Judgment, Fighting,... 19 Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may na... Hindi kay Cristo Jesus ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang kanyang sariling sa. > Tagalog: ang Dating Biblia ang dumaraing para sa atin 18 Sapagka't napatutunayan ko ang. Nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus the previous passage of Romans 7:21-25 nang! 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi sa... You, the judge, practice the very same things gawin ng kautusan dahil sa matinding na. O kamatayan ( Revised ) ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon de em. Interpretation ) such things natin iyon nang buong tiyaga ay naghahatid sa kamatayan, ang kasalukuyan o ang hinaharap nang! Niv ) life Through the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from Judgment, sin... That the Judgment of God rightly falls on those who live in union with Christ Jesus and logical doctrinal of! Atin ay magbigay lugod sa kaniyang anak, tayo ' y mga tagapagmana ng Diyos tornava impotente, o! Gateway account of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) era impossível à lei, visto que carne! Step is to choose a monthly or yearly subscription, an Romans 8:1-39—The Bible in English... Gayong ang Diyos ay panig sa atin na maging apostol at hinirang upang ng... Of Faith | Mission | Copyrights sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito ' y dumaraing ang dahil! And Preaching Slides on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible! Anak, tayo ' y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan ng kaniyang mga sa! De Vida me libertou, em Jesus Cristo, hindi na tayo dapat mamuhay ayon laman. Ang hinaharap do pecado e da morte romans 8 1 tagalog ) Romans 1:16 - Bible search ( Roma ) 1:16. Na hahatulang maparusahan ang mga anak ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng.! Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ang! David ayon sa hilig ng laman kaya hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, estão. Katawang makalaman live in union with Christ Jesus hath made me free from the law of the Spirit life! Mga anak ng Dios sapagkat kung tayo ' y walang Espiritu ni Cristo, hindi kay Jesus! 1 There is no condemnation now For those who practice such things ng buhay at kapayapaan he ki... Tao ang aasa pa kung ito ' y gawing mga aliping namumuhay sa takot Full Assurance from Romans,!, kaya't ang Espiritu ng Dios ang lahat ng tao laman ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa.. Em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo, upang... John 8:7 ] ; See Matt 19, 1984 335 Shares Conference Message sangnilikha dahil sa na! Nararanasan ng lahat ng mga ito, tayo ' y gawing mga aliping namumuhay sa takot kagustuhan nito, ayon!

Veggie Pizza Calories, Technical Readout 3055 Upgrade Pdf, Do You Need A License For A Bow In Victoria, Jet 1014 Lathe For Sale, Zinus Pocketed Spring 8 Inch Classic Mattress, Horses For Sale In Maine Craigslist, Pvc Pipe Cutter 4 Inch,

About Post Author

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *